Rekuperacja - mówiąc najogólniej, jest to mechanizm wymiany powietrza znajdującego się wewnątrz budynku na świeże powietrze z zewnątrz. Podstawowym czynnikiem rekuperacji jest jednak proces odzyskiwania ciepła wygenerowanego w budynku i przekazania go do nadmuchiwanego powietrza.Kominek do zastosowania z rekuperacją musi posiadać zamkniętą komorę spalania. 

Do kominka należy doprowadzić osobnym kanałem powietrze potrzebne do procesu spalania. Jeśli takiego doprowadzenia nie ma to kominek będzie pobierał powietrze z wnętrza pomieszczeń. Zarówno w przypadku wentylacji mechanicznej, jak i grawitacyjnej będzie to skutkowało wytworzeniem podciśnienia w budynku. W obiekcie posiadającym system wentylacji grawitacyjnej jest to o tyle niebezpieczne dla zdrowia i życia, że bardzo często dochodzi do tzw. ciągu wstecznego czyli sytuacji, w której powietrze zaciągane jest do budynku wraz z dymem przez komin od wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja rekuperacji i instalacja dystrybucji gorącego powietrza (DGP) raczej nie powinny współpracować razem czyli przy wykorzystaniu tych samych kanałów z kilku powodów.
Wentylacja mechaniczna pracuje cały rok, natomiast kominek używany jest raczej okresowo. Łącząc oba systemy już na etapie projektowania dobierając średnicę kanałów należy uwzględnić dodatkowy strumień powietrza, który będzie się pojawiał przy okazji uruchomienia kominka.

Kolejną wadą jest sposób umieszczenia nawiewników. Optymalne położenie kratek nawiewnych w przypadku rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka to umieszczenie ich jak najniżej – w podłodze lub w ścianach tuż nad podłogą. Dzięki temu ciepłe powietrze będzie wędrować ku górze mieszając się jednocześnie z powietrzem w danym pomieszczeniu. Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem wymaga umieszczenia nawiewów i wywiewów w suficie lub w ścianach pod sufitem. Powietrze wydmuchiwane z instalacji wentylacyjnej jest zazwyczaj chłodniejsze i w naturalny sposób będzie odpadać na dół.

Podsumowując optymalnym rozwiązaniem jest poprowadzenie dwóch odrębnych, niezależnych od siebie instalacji. Podstawowym argumentem przemawiającym za tego typu rozwiązaniem jest fakt, że dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja rekuperacji rozprowadzi po całym budynku wraz z powietrzem energię cieplną wytwarzaną przez kominek.