Aktualności

Temat zanieczyszczenia powietrza przez smog w ostatnich latach jest coraz częściej omawiana nie tylko przez środowiska naukowe. Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym, polegającym na mieszaniu się powietrza z pyłem i związkami chemicznymi. Występuje głównie na terenach o gęstej zabudowie lub obszarach przemysłowych.

 

Smog jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. W jego składzie znajdują się tlenki azotu, tlenki siarki czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Te ostatnie są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą powodować nowotwory. Dlatego też walka z zanieczyszczeniem powietrza nabiera tempa, również na drodze prawnej.

Ekoprojekt i ustawa antysmogowa - ważne zmiany w prawie

W 2022 roku w życie wejdzie przyjęta w 2009 roku dyrektywa unijna zaostrzająca przepisy odnośnie norm emisji spalin pieców, kominków i innych urządzeń energetycznych. Nowelizacja ta nazywana jest ogólnie ekoprojektem. Jest to jeden z kroków mających na celu walkę z pogarszającą się jakością powietrza w całej Europie.

Również w Polsce w 2015 roku weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa. Jest to tak naprawdę poprawka artykułu 96 w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Dzięki tej poprawce stało się możliwe wprowadzenie minimalnych wymagań dla rodzajów paliw dozwolonych lub zakazanych na danym terenie i minimalnego standardu emisji kotłów.

Normy emisji zanieczyszczeń dla kominków

Ustawa antysmogowa i ekoprojekt wymuszają na producentach sprzętu grzewczego przestrzeganie norm sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy piec, kocioł lub kominek od 1 stycznia 2022 roku będzie musiał spełniać wyśrubowane normy emisji zanieczyszczeń.

Wprowadzono dwa limity norm dla ogrzewaczy z zamkniętą oraz otwartą komorą spalania. Sezonowa efektywność energetyczna będzie musiała wynosić co najmniej 65% i 30%. Emisja cząstek stałych nie będzie mogła przekroczyć 40 i 50 mg/m3, organicznych związków gazowych 120 mgC/m3, tlenku węgla 1500 i 2000 mg/m3, tlenku azotu 200 mg/m3.

Wkłady kominkowe Eko - polskie kominki zgodne z normami

Na rynku już w tej chwili pojawia się coraz więcej ekologicznych kominków, spełniających wszystkie normy. Najwydajniejsze z nich zapewniają sezonową efektywność energetyczną na poziomie 80%, produkując zaledwie 40 mg/m3 pyłów, przy emisji nie większej niż 69 mg/m3 organicznych związków gazowych, 1208 mg/m3 tlenku węgla i 133 mg/m3 tlenku azotu.

Warto już teraz inwestować w ekologię. Dzięki temu nie tylko przyłożymy się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy, ale także zaoszczędzimy sobie dodatkowych kosztów za kilka lat. Nasza firma także dołącza się do dbania o ekologię, dlatego też w naszej ofercie znajdą Państwo szeroką ofertę ekologicznych wkładów kominkowych.